نور دهی مناسب در مرغداری

نور دهی مناسب در مرغداری

در گذشته پنداشته می‌شد که نور مداوم سبب بهبود افزایش وزن روزانه ‌‌می‌شود اما این پنداری نادرست است. اطلاعات و آزمایشات اخیر دلالت دارد بر این که: بعد از ۷ روزگی حدود ۵ ساعت تاریکی ممکن است مطلوب باشد (۴ تا ۶ ساعت) و وجود یک مرحله تاریکی کاملا مطابق با وضعیت طبیعی پرنده است. هیچ کاهش سرعت رشدی تا ۳۹ روزگی رخ نمی‌دهد و احتمالا افزایش سرعت رشد تا ۴۹ روزگی ایجاد ‌‌می‌شود. ضریب تبدیل بخصوص در مراحل انتهایی رشد بهبود می‌یابد. میزان مرگ و میر ناشی از سندرم …

ادامه مطلب

آنالیز دانه سویا با چربی اکسترود شده

آنالیز دانه سویا با چربی اکسترود شده

ویژگی های کنجاله سویا مقادیر استاندارد نتایج آزمایشگاه پروتئین حداقل ۳۶ درصد ۳۷٫۲ رطوبت حداکثر ۱۰ درصد ۱۰ فیبر حداکثر ۷ درصد ۶٫۳ چربی حداقل ۱۶ درصد ۲۱ فعالیت آنزیم اوره آز حداکثر ۰٫۱۲ میلیگرم ۰٫۰۸ خاکستر کل حداکثر ۵٫۵ درصد ۴٫۵ خاکستر غیر محلول در اسید حداکثر ۰٫۳ درصد ۰٫۱۴ عدد پراکسید حداکثر ۱۰ میلیگرم بر کیلوگرم ۵

ادامه مطلب

چکیده ای از نحوه راه اندازی مرغداری

چکیده ای از نحوه راه اندازی مرغداری

انتخاب زمین جهت انتخاب زمین مناسب برای اجرا بایستی مواردی از قبیل: در دسترس بودن امکانات رفاهی مانند جاده های ارتباطی مناسب، نزدیکی برق، آب و … را مد نظر قرار داد و حتی الامکان سعی نمود تا زمین مورد نظر به گونه ای انتخاب گردد که سرمایه گذار جهت آماده سازی آن و تهیه امکانات کمترین هزینه را متحمل گردد.ضمن اینکه مکان مورد نظر بایستی دارای حداقل ضوابط جهاد کشاورزی جهت اجرای پروژه باشد که برخی از این ضوابط عبارت اند از: الف) داشتن حداقل فاصله یک کیلومتر با …

ادامه مطلب

علل قطع تخم گذاری در طیور

علل قطع تخم گذاری در طیور

مقدمه : تولید تخم یک پدیده جالب توجه است . پولت تخم گذار در ۲۰-۱۸ هفتگی تخمگذاری را شروع می کند و در حدود ۳۵ هفتگی به اوج تخمگذاری می رسد که در این هنگام میزان تخم گذاری بیش از ۹۰ درصد می باشد (۹ تخم در ۱۰ روز به ازای هر مرغ یا ۹ تخم در یک روز به ازای ۱۰ مرغ ) . پیک تخم گذاری در حدود ۱۰هفته طول می کشد و پس از آن تولید تخم به تدریج کاهش می یابد . یک مرغ پر تولید …

ادامه مطلب