بازرگانی علیا

عرضه کننده خوراک دام و طیور

در انتهای همین صفحه


موج گرانی به جو رسید!

با مصوبه ستاد تنظیم بازار با توجه به قیمت جو داخلی و ضرورت پشتیبانی از کشاورزان داخلی با نرخ تضمینی با عرضه جو وارداتی به میزان ۱۵۰۰ تومان موافقت شد.

در نود و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در امر کنترل نرخ انواع نهاده‌ها (جو، کنجاله سویا، سبوس و …) و قیمت مصرف کننده اقلام پروتئینی (گوشت مرغ، شیر، تخم مرغ و…) برای تقویت توان تولید و تامین مواد اولیه مورد بررسی قرار گرفت.

براین مبنا مصوبات ستاد تنظیم بازار به قرار زیر است:

۱- با توجه به قیمت عرضه جو داخلی و ضرورت حمایت از کشاورزان داخلی با نرخ تضمینی گندم و دامداران با قیمت عرضه جو وارداتی به میزان ۱,۵۰۰ تومان موافقت گردید.

۲- قیمت پیشنهادی عرضه سبوس به جلسه ارائه و مقرر گردید اعمال آن پس از لحاظ سهم اثر آن در بهای تمام شده کالاهای نهایی (شیرخام، انواع گوشت و سایر اقلام پروتئینی) و ابلاغ قیمت جدید کل زنجیره، همزمان صورت پذیرد.

۳-مقرر گردید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت مصرف کننده اقلام پروتئینی (گوشت مرغ، شیر، تخم مرغ و … ) را با توجه به بازنگری در نرخ انواع نهاده (سبوس، جو، ذرت، کنجاله و…) در قالب کمیته اقلام پروتئینی و بهره‌گیری از نظر انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی حسب ارتباط کالایی مورد بررسی، محاسبه و جهت اخذ تصمیم نهایی به جلسات آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه نماید.


یکشنبه، ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹