بازرگانی علیا

عرضه کننده خوراک دام و طیور

در انتهای همین صفحه


تغییر قیمت تخم مرغ

بنا بر اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت هر عدد تخم مرغ در طرح تنظیم بازار ۴۶۰ تومان است.

 

به نقل از این سازمان، هر شانه تخم مرغ تنظیم بازار غیر بسته بندی ۳۰ عددی به قیمت ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان (هر عدد ۴۶۰ تومان) و بسته بندی ۳۰ عددی ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان (هر عدد ۴۹۳ تومان) در میادین و بازارهای میوه و تره بار پایتخت عرضه می شود. 

قیمت تخم مرغ بسته بندی ۳۰ عددی شناسنامه دار نیز با وزن یکهزار و ۵۰۰ تا یکهزار و ۶۰۰ گرم معادل ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان، با وزن یک هزار و ۶۰۱ تا یکهزار و ۷۰۰ گرم معادل ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان و با وزن یکهزار و ۷۰۱ تا یکهزار و ۸۰۰ گرم معادل ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شده است. 

برپایه این گزارش همچنین تخم مرغ بسته بندی ۲۰ عددی ۱۲ هزار تومان، ۱۵ عددی هشت هزار و ۹۰۰ تومان، ۱۲ عددی ۷هفت هزار و ۷۰۰ تومان، ۹ عددی پنج هزار و ۸۰۰ تومان و ۶ عددی چهار هزار تومان در این میادین عرضه می شود. 

قیمت هر شانه تخم مرغ پوست قهوه ای غیر بسته بندی ۳۰ عددی نیز در بازار روز پایتخت ۱۶ هزار و ۴۵۰ تومان (هر عدد ۵۴۸ تومان) اعلام شده است. 

بیش از ۲۴۰ میدان و بازار میوه و تره بار در سطح شهر تهران وجود دارد. به نقل از این سازمان، هر شانه تخم مرغ تنظیم بازار غیر بسته بندی ۳۰ عددی به قیمت ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان (هر عدد ۴۶۰ تومان) و بسته بندی ۳۰ عددی ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان (هر عدد ۴۹۳ تومان) در میادین و بازارهای میوه و تره بار پایتخت عرضه می شود. 

قیمت تخم مرغ بسته بندی ۳۰ عددی شناسنامه دار نیز با وزن یکهزار و ۵۰۰ تا یکهزار و ۶۰۰ گرم معادل ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان، با وزن یک هزار و ۶۰۱ تا یکهزار و ۷۰۰ گرم معادل ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان و با وزن یکهزار و ۷۰۱ تا یکهزار و ۸۰۰ گرم معادل ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شده است. 

برپایه این گزارش همچنین تخم مرغ بسته بندی ۲۰ عددی ۱۲ هزار تومان، ۱۵ عددی هشت هزار و ۹۰۰ تومان، ۱۲ عددی ۷هفت هزار و ۷۰۰ تومان، ۹ عددی پنج هزار و ۸۰۰ تومان و ۶ عددی چهار هزار تومان در این میادین عرضه می شود. 

قیمت هر شانه تخم مرغ پوست قهوه ای غیر بسته بندی ۳۰ عددی نیز در بازار روز پایتخت ۱۶ هزار و ۴۵۰ تومان (هر عدد ۵۴۸ تومان) اعلام شده است. 

بیش از ۲۴۰ میدان و بازار میوه و تره بار در سطح شهر تهران وجود دارد.

 

 

منبع: ایران اکونومیست


دوشنبه، ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷