بازرگانی علیا

عرضه کننده خوراک دام و طیور

در انتهای همین صفحه


محدودیت‌های ترافیکی ایام نوروز ۱۳۹۶

محدوديت‌هاي ترافيكي ايام نوروز ۱۳۹۶

از تاريخ ۲۵ اسفند ۹۵ لغايت ۱۴ فروردين ۹۶


با توجه به حجم فزاينده سفر در تعطيلات نوروز ۹۶ و به منظور افزايش ظرفيت تردد در محورهاي مواصلاتي، تسهيل در عبور و مرور و ارتقاي ضريب ايمني از مورخ ۹۵/۱۲/۲۵ الي ۹۶/۰۱/۱۴ محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي عبور و مرور به شرح زير اجرا خواهد شد.

الف -‌كليات

 1. عبور و مرور انواع موتور سيكلت در ايام اجراي طرح نوروزي در تمامي آزادراهها و بزرگراهها و محورهايي كه ضرورت ايجاب نمايد ممنوع می باشد.

 2. در تمامي محورهاي برون شهري كه در ايام فوق ممنوعيت و محدوديت ترافيكي براي انواع تريلر و كاميون اعمال مي گردد، عبور و مرور انواع تريلر، كاميون و تانكرهاي حامل مواد سوختي و فاسد شدني يا داراي مجوز از پليس راهور ناجا از اين امر مستثني بوده و ممنوعيت تردد اين قبيل وسايل نقليه فقط در راههايي اعمال مي گردد كه مقررات يكطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا مي شود و يا ممنوعيت تردد در طول سال دارند.

 3. تردد انواع تريلر، كاميون و كاميونت در تاريخ ۹۶/۰۱/۱۳ در كليه محورهاي برون شهري كشور ممنوع مي باشد.


ب- عمليات اجرايي

 1. محور كرج – چالوس

  ۱-۱- تردد انواع تريلر، كاميون و كاميونت كماكان در محور كرج – چالوس و بالعكس ممنوع مي باشد.

  ۲-۱- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۵:۰۰ الي ساعت ۰۶:۰۰ صبح روز بعد روزهاي پنج شنبه و جمعه مورخ ۲۶ و ۹۵/۱۲/۲۷ از مرزن آباد به سمت كرج ممنوع بوده و با اعلام مامورين پليس راه، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۸:۰۰ همان روز الي ۰۶:۰۰ صبح روز بعد از ميدان اميركبير كرج به سمت مرزن آباد بصورت يكطرفه مي باشد.

  ۳-۱- تردد انواع وسايل نقليه در محور كرج – چالوس از ساعت ۱۲:۰۰ تاريخ هاي ۴ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ و ۹۶/۰۱/۱۴ الي ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز بعد از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۵:۰۰ همان روز الي ۰۳:۰۰ بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت كرج به صورت يكطرفه خواهد بود.

 2. محور هراز

  ۱-۲- تردد انواع تريلر در محور هراز كماكان ممنوع مي باشد.

  ۲-۲- تردد انواع كاميون و كاميونت از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه تاريخ ۹۵/۱۲/۲۵ الي ساعت ۰۲:۰۰ بامداد مورخ ۹۶/۰۱/۰۶ و از ساعت ۰۸:۰۰ صبح مورخ ۹۶/۰۱/۱۰ الي ساعت ۰۲:۰۰ بامداد مورخ ۹۶/۰۱/۱۵ از تهران به آمل و بالعكس ممنوع مي باشد.

  ۳-۲- تردد انواع وسايل نقليه در محور هراز از ساعت ۱۴:۰۰ تاريخ هاي ۴ ، ۵ ، ۱۲ ، ۱۳ و ۹۶/۰۱/۱۴ الي ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز بعدي از رودهن به آب اسك ممنوع بوده و تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۶:۰۰ تا ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز بعد در تاريخ هاي مورد اشاره از آب اسك تا رودهن (محدوده مشاء)‌ بصورت يكطرفه خواهد بود.

 3. محور فيروز كوه

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۰۸:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ الي ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز يكشنبه تاریخ ۹۶/۰۱/۶ و همچنين از ساعت ۰۸:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۹۶/۰۱/۱۰ الي ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز سه شنبه تاریخ ۹۶/۰۱/۱۵ از تهران به قائم شهر و بالعكس ممنوع مي باشد.

 4. آزاد راه كرج – قزوين

  تردد انواع تريلر و كاميون در مسير شرق به غرب از ساعت ۱۰ الي ۲۴ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۶:۰۰ صبح الي ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۸ ، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنين از ساعت ۰۶:۰۰ الي ۲۴:۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۱۴ از مسير غرب به شرق ممنوع مي‌باشد.

 5. محور قديم قزوين – رشت

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۱۲:۰۰ الي ساعت ۲۴:۰۰ تاريخ هاي ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۹۵/۱۲/۳۰ و نيز ۴ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۹۶/۰۱/۱۴ از قزوين به رشت و بالعكس ممنوع مي باشد.

 6. محور قديم ساوه - همدان

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الي ۲۴:۰۰ تاريخ هاي ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنين ۱۱ و ۱۲ و ۹۶/۰۱/۱۴ از محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 7. محورهاي اردبيل – آستارا، اردبيل – سرچم

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۰۸:۰۰ الي ساعت ۲۴:۰۰ تاريخ هاي ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنين ۱۱ و ۱۲ و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 8. محورهاي اردبيل – سراب، اردبيل – خلخال

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۰۸:۰۰ الي ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۱۱ و ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 9. محورهاي مشهد – قوچان، مشهد – سبزوار، مشهد- تربت حيدريه

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۱۲:۰۰ الي ساعت ۲۲۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ و از ساعت ۰۸:۰۰ الي ساعت ۲۲۰۰ تاريخ هاي ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنين تاريخ هاي ۱۲ و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 10. محور گلوگاه – گرگان- جنگل گلستان- چمن بيد

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۱۲:۰۰ الي ساعت ۲۲۰۰ مورخ ۹۵/۱۲/۲۶ و از ساعت ۰۸:۰۰ الي ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنين از ساعت ۰۸:۰۰ الي ۲۲۰۰ تاريخ هاي ۱۲ و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 11. محورهاي بانه – سقز- سنندج و مريوان – سنندج

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۰۸:۰۰ الي ۲۴:۰۰ تاريخ هاي ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنين تاريخ هاي ۱۲ و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 12. محورهاي ديهوك – كرمان

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۲۳:۰۰ الي ساعت ۰۶:۰۰ صبح روز بعد تاريخ هاي ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنين تاريخ هاي ۴ و ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 13. محورهاي يزد – طبس

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۰۸:۰۰ الي ساعت ۲۲۰۰ تاريخ هاي ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنين تاريخ هاي ۴ و ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 14. محور شيروان – بجنورد- چمن بيد – جنگل گلستان

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۱۲:۰۰ الي ساعت ۲۲۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ و از ساعت ۰۸:۰۰ الي ساعت ۲۴:۰۰ تاريخ هاي ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنين از ساعت ۰۸:۰۰ الي ۲۲۰۰ تاريخ هاي ۱۲ و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 15. محورهاي اصلي استان بوشهر

  تردد انواع كاميون هاي كمپرسي حامل سنگ و مصالح ساختماني از ساعت ۰۸:۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ الي ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهاي اصلي استان بوشهر ممنوع مي باشد.

 16. محورهاي پل دختر – اسلام آباد و پلدختر – انديمشك

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۰۸:۰۰ الي ساعت ۲۴:۰۰ تاريخ هاي ۲۶ ، ۲۷ و ۹۵/۱۲/۲۹ و همچنين تاريخ هاي ۱۲ و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 17. محورهاي ياسوج – اصفهان، ياسوج – بابا ميدان ، گچساران – باشت

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۰۸:۰۰ الي ۲۲۰۰ تاریخ های ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ همچنين تاريخ هاي ۱ و ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 18. محورهاي سلفچگان – قم، جاده قديم كاشان – قم، آزادراه كاشان – قم، جاده قديم تهران – قم

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۱۴:۰۰ الي ۲۴:۰۰ تاريخ هاي ۴ و ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 19. محورهاي بندرعباس – سيرجان ، انار – شهربابك

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۰۸:۰۰ الي ساعت ۲۴:۰۰ تاريخ هاي ۲۷ و ۲۸ و ۹۵/۱۲/۲۹ و همچنين تاريخ ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 20. محورهاي سيرجان – بافت، جيرفت – بندرعباس

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۰۸:۰۰ الي ۲۴:۰۰ مورخ ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 21. محور گچساران – بهبهان – رامهرمز

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۰۸:۰۰ الي ساعت ۲۴:۰۰ تاريخ هاي ۲۸ ، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنين تاریخ ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 22. محور ايذه – شهركرد

  ۱-۲۲- تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۰۸:۰۰ الي ساعت ۲۴:۰۰ تاريخ هاي ۲۸ ، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنين تاريخ هاي ۱۲ و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

  ۲-۲۲- تردد كليه اتوبوس هاي كاروان راهيان نور از تاریخ ۹۵/۱۲/۲۸ تا پایان تاریخ ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهاي فوق ممنوع بوده و مسير اهواز – انديمشك – خرم آباد- اليگودرز – اصفهان – شهركرد بعنوان مسير جايگزين تعیین مي گردد.

 23. محور جيرفت – بم – كرمان

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۰۸:۰۰ الي ۲۴:۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۱۲ در محور فوق ممنوع مي‌باشد.

 24. محور زابل – زاهدان

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۰۸:۰۰ الي ۲۲۰۰ تاريخ هاي ۲۸ ، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنين ۹۶/۰۱/۱۴ از محور فوق ممنوع مي باشد.

 25. محورهاي اصفهان – بروجن – لردگان – ايذه، لردگان – ياسوج

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۱۲:۰۰ الي ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۸:۰۰ الي ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنين تاريخ هاي ۴ ، ۵ ، ۱۲ و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 26. محورهاي نائين – خور – طبس، نائين – جندق - دامغان

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۲۳:۰۰ الي ساعت ۰۶:۰۰ روز بعد در تاريخ هاي ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنين تاريخ هاي ۵ ، ۶ و ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 27. محور بجنورد - اسفراين

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۱۲:۰۰ الي ساعت ۲۴:۰۰ تاريخ هاي ۲۸ ، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنين تاریخ ۹۶/۰۱/۱۴ در محور فوق ممنوع مي باشد.

 28. محورهاي شيراز – نورآباد- گچساران ، شيراز – كازرون – بوشهر

  تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت ۰۸:۰۰ الي ساعت ۲۴:۰۰ تاريخ هاي ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنين تاريخ هاي ۴ ، ۱۱ ، ۱۲ و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع مي باشد

 29. محدوديت حمل و نقل محمولات ترافيكي

  حمل و نقل محمولات ترافيكي كه از قبل پروانه عبور اخذ كرده اند در تمامي راه هاي اصلي برون شهري از ساعت ۱۴:۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۵ تا ساعت ۰۷:۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۰۶ و همچنين از ساعت ۰۷:۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۱۰ تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح تاریخ ۹۶/۰۱/۰۱۵ ممنوع مي باشد. شايان ذكر است براي تاریخ های ۶ ، ۷ ، ۸ و ۹۶/۰۱/۰۹ صرفاً براي محمولات ترافيكي اضطراري داراي ضرورت ملي حسب تشخيص مراجع صادر كننده مجوز عبور محموله صادر مي گردد.

 30. محدوديت خودروهاي ترانزيت حامل مواد سوختي

  ورود و تردد كليه خودروهاي ترانزيت مواد سوختي در داخل كشور از ساعت ۰۷:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ تا ساعت ۰۷:۰۰ روز يكشنبه تاریخ ۹۶/۰۱/۰۶ و همچنين از ساعت ۰۷:۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۱۱ الي ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۱۴ ممنوع مي باشد، مضافا اينكه خودروهاي مذكور در ساير ايام محدوده زماني نوروز سال ۱۳۹۶ صرفا در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل هاي ايمن بين راهي خواهند بود و وسايل مذكور از ضوابط مندرج در رديف ۲ بند الف – كليات ( درصفحه يك) مستثني مي باشد.

 31. اعمال محدوديت های پیش بینی نشده

  در صورت نیاز به اعمال محدودیت های پیش بینی نشده در محورهای تحت پوشش استانها به منظور کنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیهف روسای قرارگاههای پلیس راه استان با هماهنگی پلیس راه ناجا و به صورت مقطعی و منطقه ای با در نظر گرفتن فرصت کافی برای اطلاع رسانی تصمیمات مقتضی اتخاذ می نمایند.

گروه بازرگاني عليا

به نقل از سايت راهور ۱۲۰


چهارشنبه، ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵